Medlem Arrangementer

Medlemskursus

Medlemskursus afholdt januar 2012 med stor succes på Frederiksdal.
Blandt andet med besøg af den nye borgmester.
Næste medlemskursus bliver i 2014.