Kontingentsatser

Satserne gælder for de medlemmer der var ramt af Lock'outen
 Fraktion

DLF's andel

HLF's andel

I alt 

 1-2

 100

108 

208 

 4

 71

40 

111 

 6

 94

40 

134 

Efter generalforsamlingsvedtagelse i HLF 31/5 2013 er kredskontingentet i perioden 1/8 2013 - 31/7 2017 nedsat med 200 kr.

Efter vedtagelse i DLF's hovedstyrelse er det centrale kontingent i samme periode nedsat med 108 kr.