Tillidsvalgte på skolerne

For at se hvem der er valgt som TR og AMR på skolerne 2019/20 viderestilles du til dlfinsite via nedenstående link
Herlev Byvaaben

dlfinsite.dlf.org

Vejledning i at logge på dlfinsite findes her