Dit kontingent ændres pr. 1. august 2017

Kære medlem af Herlev Lærerforening (aktive medlemmer)

Du har for nylig modtaget et medlemsbrev fra Danmarks Lærerforening vedrørende kontingentændringer pr. 1. august 2017.

Ændringerne skyldes, at perioden på fire år, hvor medlemmer af DLF har betalt konfliktkontingent efter lockouten i april 2013 nu er ovre.

I denne periode har kontingentet for alle medlemmer været nedsat, så der var plads til at betale hhv. konfliktkontingent (for medlemmer, der ikke var lockoutede) og lån (for medlemmer, der var lockoutede og optog konfliktlån).

Kontingentnedsættelsen ophører pr. 1. august 2017, samtidig med, at konfliktkontingentet bortfalder og konfliktlånet er betalt.

Medlemmer der har optaget konfliktlån og medlemmer der har betalt konfliktkontingent vil samlet set opleve et fald i kontingentet fra d. 1. august 2017.

For dig, som er medlem af Herlev Lærerforening betyder det, at kontingentet pr. 1. august vil være

  • Kontingent til DLF   213 kr/md
  • Kontingent til HLF   348 kr/md
  • Samlet kontingent  561 kr/md

Kontingentet til HLF er vedtaget på generalforsamlingen 10. marts 2017.

Der er tale om en stigning på 40 kr/md, hvilket svarer til løn- og prisudviklingen i perioden siden sidste kontingentstigning i 2010.

Emner

Målgruppe