BEDRE SKOLE.NU

Vi kæmper for bedre forhold i folkeskolen
Billede Klassen

Lærerne i folkeskolen drømmer om, at de får taget hånd om alle elever og givet dem den undervisning og støtte, de hver især har brug for. At alle elever hver eneste dag udvikler sig både fagligt og socialt.

Men folkeskolen er under pres. Der mangler ressourcer til at sikre, at alle elever får det udbytte af folkeskolen, som de bør have.

Rigtig mange lærere oplever, at de under de nuværende forhold har svært ved at levere undervisning i en ordentlig kvalitet. Og stadig flere forældre fravælger folkeskolen.

Det skal vi have lavet om på, så vi igen får styrket opbakningen til vores fælles folkeskole.

Potentialet er stort – lad os få skabt nogle bedre rammer i folkeskolen, så vi sammen kan udfolde det.

Se en video om emnet på vores Facebookside

Emner

Målgruppe