Besked i e-Boks

Kære medlemmer

De af jer der er omfattet af lock-out varslet har i dag modtaget en besked i e-boks fra Herlev Kommune. I beskeden bedes i melde tilbage, hvis I ikke mener I er omfattet af konfliktvarslet. Alle medlemmer af Herlev Lærerforening, der ikke er enten tjenestemænd, specialklasselærere eller ansat på PPR er omfattet af konfliktvarslet.
Tjenestemænd og specialklasselærere bør ikke have modtaget beskeden.
Beskeden er udsendt som en del af Herlev Kommunes forberedelse af en eventuel konflikt. En lignende besked er udsendt til alle grupper af ansatte, der er omfattet af konfliktvarslerne - ikke kun lærerene.
Status på forhandlingerne i forligsinstitutionen er i skrivende stund uændret

Emner

Målgruppe