Medlemsbrev OK18

Kære medlemmer i Herlev Lærerforening. Så er det sidste komma sat i forligsen – i hvert fald indtil urafstemningerne. I går aftes blev der mellem parterne på statens område indgået et forlig, der minder om det, der er på de regionale og kommunale områder.
Hlf Roedt Uden Tekst Profil

Jeg er klar over, at der er store frustrationer blandt lærere over resultatet på arbejdstiden. Den frustration deler jeg med jer. Det har været et langt sejt forløb, hvor udmeldingerne og rygterne har været mange og sjældent været 100 % til at stole på.

I går modtog I et medlemsbrev fra Anders Bondo Christensen på mail, der beskriver årsag og virkning af det forlig, han har indgået med KL. Jeg vil opfordre til, at I bruger lidt tid på at læse det. Et af de meget vigtige hovedbudskaber er, at der stadig er brug for medlemmernes aktive opbakning.

Det lykkedes desværre ikke at finde enighed med KL om, hvordan en arbejdstidsaftale skal understøtte det gode lærerarbejde og den gode folkeskole. KLs forhandlingsoplæg var uden forbedringer af nogen som helst betydning og DLFs krav om normperioder og varslinger skulle udvandes i en grad, at ingen af jer ville kunne bruge det til noget som helst. En konflikt på den baggrund bedømtes af forhandlerne til at være udsigtsløs og det sandsynlige indhold i et efterfølgende regeringsindgreb vil ikke styrke vores fremtidige muligheder for at finde løsninger.

L409 regulerer altså stadig lærernes arbejdstid. Men det er vigtigt at understrege, at der ikke er skrevet under på, at loven er en del af overenskomsten.

Parterne har indgået en forpligtende aftale om, at der i overenskomstperioden de næste 3 år nedsættes en uafhængig kommission, der skal afdække arbejdstidsreglernes betydning for lærerarbejdet og komme med anbefalinger til, hvordan lærerne bedre lykkes med deres opgave. Kommissionens arbejde skal danne baggrund for, at der kan indgås en ny arbejdstidsaftale senest ved OK21, men muligvis tidligere. Rapporten skal ligge færdig senest i slutningen af næste år, hvorefter forhandlingsforløbet igangsættes med det samme.

Det er min vurdering, at resultatet er det bedst opnåelige i den givne situation og vil derfor anbefale et ja i den kommende afstemning.

Der er i øvrigt bl.a. forbedring af lejrskole-afregning, en lønudvikling på 8,1 % over de 3 år samt en fortsættelse af reguleringsordningen.

Vi vil snarest mulig planlægge afholdelse af faglig klub møder på skolerne og jeres TR skal en gang i næste uge til orienteringsmøde med Anders Bondo.

Forløbet om afstemningen vender vi tilbage med, når vi ved noget mere præcist.

Mvh. Jens

 

Aftalepapiret om arbejdstid kan læses her

Arbejdstidspapir

Anders Bondo Christensens brev til medlemmerne kan læses her:

Medlemsbrev fra Anders Bondo Christensen

Emner

Målgruppe