Medlemsdebat om OK18

Nu skal medlemsdebatten i gang om resultatet af OK18-forhandlingerne. Alle fordele og ulemper skal afvejes, scenarier skal overvejes og en beslutning skal i sidste ende tages! Skal jeg stemme ja eller nej? Heldigvis har vi god tid til at få vendt en hel masse både i kredsstyrelsen og ude på skolerne.
Img 1103

I går mødtes vores formand Anders Bondo Christensen med tillidsrepræsentanterne fra Herlev og andre kredse i Hovedstadsområdet. Til mødet fremlage han de tanker og overvejelser, man har gjort sig i OK-forhandlingerne og gav sine bud på hvordan resultatet af OK18 kan bruges. Materialet fra dette møde er blevet udsendt til alle tillidsrepræsentanter til brug i medlemsdebatten på bl.a. faglige klubmøder, på hvilke undertegnede vil deltage.

I kredsstyrelsen i Herlev har der også været brug for at få vendt resultatet, og alle de tanker vi alle gør os. Jeg vil derfor bede medlemmerne om, at give jeres lokale tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer tid til at få dannet sig et ordentligt overblik over aftalen, inden I eventuelt beder om svar og anbefalinger om et ”ja” eller et ”nej”.

Følgende datoer kan vi allerede melde ud:

Fredag d. 4. maj kl. 15.15 – Fagligt klubmøde på Lindehøjskolen.

Mandag d. 7. majkl. 15.15 – Fagligt klubmøde på Kildegårdskolen.

Mandag d. 14. maj kl. 15.15 – Fagligt klubmøde Herlev Byskole.

Torsdag d. 22. maj kl. 14.00 - Faglig klubmøde Gl. Hjortespring skole

Fredag d. 25. maj - Afstemningsperioden starter.

Søndag d. 3. juni kl. 16.00 - Afstemningsperioden slutter.

Afstemningen foregår elektronisk. Der vil blive et link på Danmarks Lærerforenings hjemmeside og yderligere information på DLFinsite. Derudover vil der blive lavet et indstik i kommende nummer af Folkeskolen, hvor man både kan læse om det samlede resultat og Hovedstyrelsens tanker og anbefalinger.

Sluttelig skal det siges, at der fortsat forhandles på organisationsniveau frem til den 11. maj. Det er bl.a. forhandlinger om de OK-krav, vi selv har stillet – f.eks. lønforløb til børnehaveklasseledere og konsulenter m.m.

Så kære medlemmer. Lad os få en god og grundig debat om overenskomstresultatet. Lov mig at I passer godt på hinanden og på jeres tillidsrepræsentanter. Jeg kommer rundt på de førnævnte faglige klubmøder, hvor glæder mig til at deltage i debatten med jer. Jeg ved at det fylder meget og er utrolig vigtigt for os alle sammen.

Med venlig hilsen

Jens Lunden, formand for Herlev Lærerforening

Emner

Målgruppe