OK18 Kredsstyrelsens anbefaling

Læs kredsstyrelsens anbefaling til afstemningen om OK18

OK 18 – forliget. Kredsstyrelsens anbefaling

Kære Medlemmer af Herlev Lærerforening

Styrelsen i Herlev Lærerforening har på styrelsesmødet 9. maj 2018 drøftet forliget.

Det var en drøftelse præget både af skuffede forventninger og frustration over, at det ikke kunne lykkes at indgå en arbejdstidsaftale, men også indeholdende overvejelser, perspektivering og snak om det, der trods alt var opnået.

 

Vi har tillid til, at vores forhandlere har gjort alt, hvad de kunne for at få en arbejdstidsaftale. En aftale, der forbedrer lærernes mulighed for at lykkes med opgaven. Efter 5 måneder kunne der desværre ikke opnås et resultat ved forhandlingsbordet, der ville ændre væsentligt på de vilkår, der er under Lov 409. En af forklaringerne herpå, er at KL’s forhandlere var bundet af loven som et finansministerielt/moderniseringsstyrelses-politisk projekt.

 

På det tidspunkt kunne forhandlerne have valgt en konflikt. Perspektivet i det var, at en konflikt højst vil medføre, at vi enten måtte indgå en aftale, uden væsentlige forbedringer eller, at der vil komme et lovindgreb af samme karakter. Man havde valgt at tage konflikten, hvis den kunne bringe et bedre resultat.

 

Løsningen blev i stedet en forpligtende kommission. En løsning hvor parterne forpligter sig til at få et fælles og andet udgangspunkt end Lov 409 for fremtidige arbejdstidsforhandlinger. De forhandlinger skal starte i overenskomstperioden. Kommissionen skal være færdig med udgangen af 2019, og forhandlinger om arbejdstid mellem parterne skal starte umiddelbart efter. Vi ser det som en mulighed for at skabe et fælles billede af, hvad arbejdstidsreglerne betyder for lærerarbejdet. Et billede vi har savnet i de forhandlinger, der er pågået i foråret 2018. Med det indgåede forlig konstaterer parterne, at lærernes arbejdstid stadig reguleres efter L409. Det er vigtigt at understrege, at vi fortsat ikke skriver under på Lov 409.

 

Siden forliget blev indgået har en række kommuner, uden lokale arbejdstidsaftaler, henvendt sig til den lokale lærerkreds med ønsket om at indlede forhandlinger. Desuden har KL, med henvisning til forliget og behovet for at samarbejde med arbejdstagerne, trukket sig fra implementeringssekretariatet. Det er nye politiske signaler – måske er styringen fra moderniseringsstyrelsen ved at blive brudt! Efter det forhandlingsforløb vi har været igennem, er tilliden til KL ganske vist ikke stor, men med forliget har de forpligtet sig til at samarbejde – især om lærernes arbejdstid.  

 

De øvrige elementer i forliget er gode. Der er sikring af reallønnen, og det forhadte privatlønsværn afskaffes. Lejrskolen er løst, angrebet på vores seniordage er afværget, og organisationsforhandlingerne er afsluttet tilfredsstillende. Her har vi fået opfyldt vores krav bl.a. vedrørende børnehaveklasseledernes løn og et lønforløb for konsulenter.

 

Samtidig har vi opbygget og fastholdt en samlet fagbevægelse. Det får vi brug for i de kommende år.

 

På baggrund af ovenstående anbefaler kredsstyrelsen i Herlev Lærerforening et ja.

 

Uanset om du hælder til et ja eller et nej, vil vi opfordre dig til at stemme. Og uanset udfaldet af afstemningen er det vigtigt, at vi fortsat står sammen.

 

De bedste hilsner: Kredsstyrelsen i Herlev Lærerforening

 

Du kan orientere dig yderligere i det indstik, der kommer med næste nummer af Folkeskolen.

Afstemningen foregår i perioden 25. maj til 3. juni.  Du får tilsendt et link til afstemningen på den mail, du har angivet i medlemssystemet. Har du ikke modtaget en mail, kan du stemme ved at gå ind foreningens hjemmeside dlf.org.

 

Emner

Målgruppe