Kredsformandens kommentarer til lærerkommisions rapport

Lr
Kære kollega Her på falderebet i 2019 kom lærerkommissionen med deres rapport. Du kan herunder læse kredsformandens kommentarer.

Lærerkommissionen, som blev nedsat i forbindelse med overenskomstaftalen i 2018, fremlagde som planlagt sin rapport mandag. Med den i hånden står vi med et helt nyt afsæt for de forhandlinger med KL, som også blev aftalt i 2018. Forhandlinger skal finde sted i det nye år, så vi forhåbentlig kan have en aftale på plads, inden de store OK forhandlinger for alle offentligt ansatte.

 

Analyserne i kommissionens rapport giver os et vigtigt fælles billede af de udfordringer, der kendetegner lærernes arbejdssituation. Kommissionen har identificeret fem udfordringer, der SKAL tages hånd om:

-          Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, teamsamarbejde og faglig udvikling

-          En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag

-          En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer

-          Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale samarbejde på skolen

-          Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov

Med afsæt i kommissionens rapport er det tydeligt, at vi og kommunerne har et fælles ansvar for folkeskolen og lærernes arbejdssituation. Kommissionen lægger vægt på samarbejde på alle niveauer. Det gælder på den enkelte skole, det gælder i kommunerne, og det gælder mellem DLF og KL centralt.

Kommissionen bruger udtrykket ”samarbejdssporet”, og giver den klare vurdering, at hvis vi kan lykkes med at tænke nyt sammen, så får vi en bedre skole. Det handler helt banalt om at give lærerne de bedst mulige rammer for at levere god undervisning. Det, som ifølge kommissionen er vigtigt, er, at der er et forpligtende, reelt samarbejde, hvor vi tager et fælles ansvar for at forbedre lærernes arbejdssituation og dermed skabe bedre undervisning.

Målet med forhandlingerne i det nye år er at finde løsninger på de udfordringer, som kommissionen peger på. Kommission er ikke kommet med svaret, kun analysen. Herfra er der en berettiget forventning om, at parterne finder hinanden.  Vi har et fælles mål om at skabe en god folkeskole – og det giver sig selv, at en god folkeskole forudsætter vilkår, der gør, at lærerne kan levere god undervisning. Kommissionen har gjort sit, og i det nye år tager parterne over. Forhandlingerne starter i marts, og det er målsætningen, at der kan landes en aftale hurtigst muligt derefter, gerne allerede i slutningen af april.

Vi vil i den kommende tid gøre, hvad vi kan for, at alle medlemmer af DLF holdes informeret. Som et første vigtigt skridt har alle tillidsrepræsentanter fra arbejdspladser over hele landet været samlet til stormøde i Odense tirsdag for at sikre, at de er bedst muligt klædt på til at besvare de spørgsmål, I selvfølgelig har om det videre forløb.

Hele rapporten og anbefalingerne kan læses ved at trykke på dette link

Med venlig hilsen Jens Lunden, kredsformand

Emner

Målgruppe