Aflysning af generalforsamling

Hlf Roedt
Kære medlemmer af Herlev Lærerforening. Kredsstyrelsen har til aften besluttet at aflyse generalforsamlingen, som skulle have været afholdt i morgen torsdag d. 12. marts 2020

Generalforsamlingen samler medlemmer fra alle skoler i kommunen og vi må tage ansvar for at begrænse spredningen af smitten med COVID-19.
Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid og vil blive genindkaldt så snart det vurderes forsvarligt. Genindkaldelsen vil ske i henhold foreningens vedtægter.
Det betyder rent formelt at beslutninger, der skal træffes på generalforsamlingen, herunder vedtagelse af kredskontingent, regnskab samt valg af kongresdelegerede og kredsstyrelsesmedlemmer, vil blive behandlet på generalforsamlingen, når den genindkaldes.
Udskydelsen betyder, at de, der varetager valgte poster i kredsen i dag, er valgt frem til, at der har fundet et nyvalg sted.
Mvh
Jens Lunden
Formand, Herlev Lærerforening

Målgruppe