Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består af de generalforsamlingsvalgte styrelsesmedlemmer, samt skolernes tillidsrepræsentaner.

Repræsentanter for skolerne er:

Generalforsamlingsvalgt:   Jens Lunden Formand  
Generalforsamlingsvalgt:  Torben Nielsen  Næstformand  
Generalforsamlingsvalgt: Lene Jakobsen   
Generalforsamlingsvalgt: Asbjørn Refstrup  
Generalforsamlingsvalgt:  Anne-Marie Eskildsen Kasserer
Herlev Byskole afd. Elv: Asbjørn Refstrup TR
Herlev Byskole afd. Eng: Janne Linderod    TR-suppleant
Lindehøjskolen: Lene Jakobsen  TR
Kildegårdskolen vest: Ole Bennedsen TR
Kildegårdskolen øst: Mette Soya Hansen TR-suppleant
Gl. Hjortespringsskole: Rasmus Fabricius TR