Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består af de generalforsamlingsvalgte styrelsesmedlemmer, samt skolernes tillidsrepræsentaner.

Repræsentanter for skolerne er:

Generalforsamlingsvalgt:   Jens Lunden Formand  
Generalforsamlingsvalgt:  Rikke Enemark   Næstformand  
Generalforsamlingsvalgt: Torben Nielsen  
Generalforsamlingsvalgt:  Anne-Marie Eskildsen Kasserer
Herlev Byskole afd. Elv: Asbjørn Refstrup TR
Herlev Byskole afd. Eng: Janne Linderod    TR-suppleant
Lindehøjskolen: Lene Jakobsen  TR
Kildegårdskolen øst: Kathrine Bladt TR
Kildegårdskolen vest: Ole Bennedsen TR-suppleant
Gl. Hjortespringsskole: Rikke Enemark TR