Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består af de 5 generalforsamlingsvalgte styrelsesmedlemmer, samt skolernes tillidsrepræsentaner.

Repræsentanter for skolerne er:

 Herlev Byskole afd. Elv:  Lisbeth Bøttcher
 Herlev Byskole afd. Eng:  Janne Linderod 
 Gl. Hjortespring:  Rikke Enemark
 Kildegårdskolen øst:  Kathrine Bladt
 Kildegårdskolen vest:  Steen Graakjær
 Lindehøjskolen:  Lene Jakobsen