Generalforsamling

HLF rød med tekst
Torsdag d. 12. marts 2020 afholder vi Herlev lærerforenings ordinære generalforsamling i Herlev Medborgerhus kl. 15.45.

Den skriftlige beretning er omdelt på skolerne m.m. og kan læses her

 

Programmet er følgende:

16.00 Ytringsfrihed, kritik og demokrati  - foredrag med Rasmus Willig

Frygten for at miste sit job og forringelser i dagpengesystemet betyder, at ansatte udøver selvcensur og undlader at ytre sig kritisk om dårlige arbejdsforhold. Rasmus Willig fortæller om de konsekvenser det har bl.a. for det psykiske arbejdsmiljø og for at fejl ikke bliver rettet og i sidste ende udvikler sig til skandaler.

 

17.00 - Generalforsamling

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag (ingen)

5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer

6. Budget og fastsættelse af kontingent

7. Vedtægtsændringer - Opdatering af vedtægternes §4 vedr. kontingent

8.   Valg

      a.  Kredsformand/delegeret Jens Lunden (KIL) modtager genvalg

      b.  Kredskasserer Anne-Marie Eskildsen (KIL) modtager genvalg

      c.  Næstformand Torben Nielsen (LIN) modtager genvalg

      d.  2 styrelsesmedlemmer

           Lene Jakobsen (LIN) modtager genvalg

           Asbjørn Reffstrup (HBS) modtager genvalg

      e.  2 suppleanter for styrelsesmedlemmer

           1. suppleant Ole Bennedsen (KIL) modtager genvalg

           2. suppleant Styrelsen indstiller Rasmus Fabricius Grasø (GlHJ) 

      f.  2 kritiske revisorer

           Stine Vestergaard (GlHJ) modtager genvalg

           Styrelsen indstiller Cille Gerner Thomsen (GlHJ)

      g.  1 suppleant for kritiske revisorer

           Stine Valdbjørn Rasmussen (HBS) modtager genvalg

9.   Evt.     

Tidligere beretninger, referater m.m.

For at se beretninger, referater m.m. fra tidligere generalforsamlinger viderestilles du til Dlfinsite via dette link

Dokumenterne ligger under overskriften "Kredsfiler"

Vejledning i at logge på dlfinsite findes her