Ny arbejdstidsaftale

Img 1818
Ny arbejdstidsaftale for skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 indgået i Herlev

Herlev Lærerforening og Herlev Kommune har i dag underskrevet en ny to-årig arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat ved Herlev Kommunes skoler.

Arbejdstidsaftalen bygger videre på den gældende professionsaftale, men er ændret med henblik på at styrke lærernes teamsamarbejde samt det professionelle råderum, såvel individuelt som i team.

Det bliver op til skolernes forskellige team at disponere over den afsatte samarbejdstid, hvoraf en væsentlig del skal kunne placeres inden for normal undervisningstid. Lærerne forpligter hinanden på samarbejdet ved forventningsafstemning og som noget nyt ved udarbejdelse af en teamkontrakt.

Det gennemsnitlige undervisningstimetal er uændret 750 timer pr. år, der samtidig er et undervisningsloft for nyuddannede det første år. Planlægges der for den enkelte med mere ned 780 undervisningstimer skal der sikres ekstra tid til forberedelse og samarbejde.

Aftalen evalueres i fællesskab efter det første år bl.a. med temaerne arbejdstidens anvendelse og det professionelle råderum.

 Læs hele aftalen her

Emner

Målgruppe