Generalforsamling i HLF 2019

Hlf Roedt Uden Tekst Profil
Onsdag d. 20.marts 2019 kl. 15.30-19 i Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev

15.45 Ytringstryghed

Der er på danske arbejdspladser en udbredt utryghed omkring, hvad man kan tillade sig at sige, hvorhenne, i hvilken forbindelse, i hvilke fora, som hvem, om hvem, overfor hvem man har en loyalitetsforpligtelse samt hvad der ligger i den forpligtelse?

I den forbindelse har vi i HLF lavet en aftale med Maria Muñiz Auken, der er advokat i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Hun vil give et oplæg om ytringsfrihed, tavshedskultur, SoMe m.m. under overskriften ”Ytringstryghed”.

 

17.00 - Generalforsamling

Endelig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag (Ingen)
  5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer
  6. Budget og fastsættelse af kontingent
  7. Evt.

 

 

                                                                                       Styrelsen

 Læs den skriftlige beretning for 2018 her

 

Målgruppe