Ytringsfrihed

Ordet er frit, men vær saglig og faglig.

Kære lærere og ledere i folkeskolen

Vores folkeskoler og samfund hviler på demokrati og udvikler sig på basis af fri meningsudveksling. Det fremgår af Grundlovens § 77, at vi har ret til at ytre os - ja, det er en fundamental rettighed for alle.

Når vi skriver ud sammen, er det fordi undersøgelser* viser, at op til 60 % af alle er bange for at udtale sig offentligt om forhold på deres arbejdsplads. Og tallet er stigende. Det hører vi - og har desværre eksempler på - også fra vores eget bagland i kredsene og de lokale lederforeninger.

Noget tyder på, at den stigende styring af bl.a. skolerne, der sker ovenfra, gør det sværere for ansatte og ledere at udtrykke vores holdninger og bekymringer om fx strukturændringer, besparelser etc.

Ikke sjældent vælger man først at gå kommandovejen gennem skoleforvaltning, chef mv. Og det kan være klogt nok. Men vi vil omvendt - ikke mindst op til folketingsvalget - opfordre medlemmerne til at være med i debatten om, hvordan folkeskolen udvikler sig og skal prioriteres politisk-økonomisk.

Offentligt ansatte har udstrakt ytringsfrihed, men der er hensyn at tage. Justitsministeriet har formuleret en vejledning**, som kan opsummeres således: Udtal dig på egne vegne og ikke arbejdspladsens, overhold tavshedspligten, videregiv ikke fortrolige oplysninger, og undgå grove, krænkende udtalelser.

Politikerne skal selvfølgelig træffe beslutningerne, men de bør også forholde sig til faglig viden og praktiske erfaringer for at kunne træffe holdbare beslutninger. Og det er den kritiske debat, der sikrer udvikling, og at der bliver foretaget nogle fornuftige prioriteringer.

Så vær med i debatten på nettet, sociale medier og via blogs og indlæg i aviserne. Vi kan være den seriøse stemme, der skærer igennem spin og taktiske spil. Igen - vær faglig og saglig. Husk tavshedspligten. Gå efter bolden og ikke manden. Hold en ordentlig tone - samtidig med at du siger din mening.


Med venlig hilsen

Anders Bondo Christensen
Formand, Danmarks Lærerforening

Claus Hjortdal
Formand, Skolelederforeningen

Målgruppe