Opdatering på kontingentopkrævningen

Gdpr3
Betalingsservice og girokort

Kære medlemmer 

Herlev Lærerforening overgår her fra 1. juli til central kontingentopkrævning. 

Du har tidligere fået brev om, at du kan betale kontingentet via betalingsservice. 

Hvis du ikke har nået det, eller har valgt girokortbetaling, vil du en af de nærmeste dage modtage et girokort med posten. 

Girokortet skal betales senest mandag d. 1/7. 

Du kan naturligvis stadig nå at tilmelde fremtidig kontingentbetaling til betalingsservice. Se hvordan på girokortet. 

Hvis du får et girokort, selvom du har tilmeldt betalingen til betalingsservice, skal du betale girokortet. 

Med god sommerhilsen

Formanden og kassereren

Emner

Målgruppe