Generalforsamling 2021

HLF rød med tekst
Generalforsamling i Herlev Lærerforening Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 16 - 18

Generalforsamlingen afholdes virtuelt, hvis forholdene ikke er til, at vi kan afholde den fysisk. Kan dette lade sig gøre, afholdes den i Herlev Medborgerhus. Nærmere information følger, senest med udsendelsen af den endelige dagsorden.

Forløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer
  6. Budget og fastsættelse af kontingent
  7. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes senest til kredsens email 023@dlf.org senest 2 uger før generalforsamlingen.

Vi har brug for tilmelding hvad enten generalforsamlingen afholdes fysisk eller virtuelt. 

Fysisk - for at vurderer antal i forhold til begrænsninger ved evt. forsamlingsforbud.

Virtuelt med email - for at kunne sende en indkaldelse til onlinemøde eller lignende.

Tilmelding foregår ved at sende en email til 023@dlf.org med angivelse af navn og evt. arbejdsplads

Mvh. Styrelsen i Herlev Lærerforening 

 

 

 

 

Emner

Målgruppe