Generalforsamling i Herlev lærerforening, Kreds 023

Der afholdes generalforsamling i Herlev lærerforening onsdag d. 23. marts 2022 kl. 16.00 i Herlev Medborgerhus.

Forslag som ønskes på dagsordenen sendes til 023@dlf.org senest d. 9. marts 2022

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af ydelser
6. Budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg af:
    a. Formand/kongresdelegeret
    b. Kasserer
    c. Næstformand
    d. To styrelsesmedlemmer
    e. To suppleanter for styrelsesmedlemmer
    f. To kritiske revisorer
    g. Én suppleant for kritiske revisorer
8. Evt.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen rettes til TR på matriklerne.

For øvrige medlemmer til 023@dlf.org senest d. 14. marts 2022 kl. 12.

Mvh. Styrelsen i Herlev Lærerforening.

 

Generalforsamling 2022:

Beretning

Referat

    

 

Tidligere beretninger, referater m.m.

For at se beretninger, referater m.m. fra tidligere generalforsamlinger viderestilles du til Dlfinsite via dette link

Dokumenterne ligger under overskriften "Kredsfiler"

Vejledning i at logge på dlfinsite findes her