Generalforsamling

HLF rød med tekst
Torsdag d. 18. juni 2020 afholder vi Herlev lærerforenings ordinære generalforsamling i Herlev Medborgerhus kl. 16.00 til 18.00.

Den skriftlige beretning blev i forbindelse med den oprindelige dato omdelt på skolerne, og kan stadig læses her

16.00 - Generalforsamling

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag - Ingen

5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer

6. Budget og fastsættelse af kontingent

7. Vedtægtsændringer - Opdatering af vedtægternes §4 vedr. kontingent

8.   Valg

      a.  Kredsformand/delegeret Jens Lunden (KIL) modtager genvalg

      b.  Kredskasserer Anne-Marie Eskildsen (KIL) modtager genvalg

      c.  Næstformand Torben Nielsen (LIN) modtager genvalg

      d.  2 styrelsesmedlemmer

           Lene Jakobsen (LIN) modtager genvalg

           Asbjørn Reffstrup (HBS) modtager genvalg

      e.  2 suppleanter for styrelsesmedlemmer

           1. suppleant Ole Bennedsen (KIL) modtager genvalg

           2. suppleant Styrelsen indstiller Rasmus Fabricius Grasø (GlHJ) 

      f.  2 kritiske revisorer

           Stine Vestergaard (GlHJ) modtager genvalg

           Styrelsen indstiller Cille Gerner Thomsen (GlHJ)

      g.  1 suppleant for kritiske revisorer

           Stine Valdbjørn Rasmussen (HBS) modtager genvalg

9.   Evt.     

 

Tidligere beretninger, referater m.m.

For at se beretninger, referater m.m. fra tidligere generalforsamlinger viderestilles du til Dlfinsite via dette link

Dokumenterne ligger under overskriften "Kredsfiler"

Vejledning i at logge på dlfinsite findes her