Ferieregler for nyuddannede eller ved jobskifte 2018

Hlf Roedt Uden Tekst

Kære medlem

Hvis du ikke har optjent ferie i Herlev Kommune, fordi du er nyuddannet eller har skiftet job fra en anden arbejdsgiver, skal du være opmærksom på, at du ikke får løn i ferien.

Det gælder også, hvis du blev ansat sidste år.

Optjening af ferie sker i et kalenderår – som går fra 1. januar til 31. december.

Den optjente ferie afholdes i et ferieår – som går fra 1. maj det efterfølgende år til 30. april.

Er du ansat i Herlev Kommune pr. 1. januar 2018 eller senere, har du ikke optjent ferie til afholdelse med løn i indeværende ferieår.

Hvis du er nyuddannet eller ikke har ferieoptjening fra anden arbejdsgiver (fra kalenderåret 2017), kan du melde dig ledig i a-kassen og få dagpenge. Du skal gøre opmærksom på, at du er ramt af en ”kollektiv ferielukning”. Den kollektive ferie i 2018 på alle skolerne er ugerne 27, 28, 29, 30 og 42.

Du skal melde dig ledig første dag i ferien.

Har du ikke været ansat i Herlev Kommune i hele 2017, vil du kun have optjent noget ferie til afholdelse med løn i indeværende ferieår. Du vil få et løntræk for den ferieperiode, du ikke har optjent til.

Har man været ansat i Herlev Kommune siden 1. august 2017, vil man have optjent ferie nok til at få udbetalt løn i de første 2 uger af ferien. I de resterende uger (29, 30 og 42) kan man melde sig ledig i a-kassen og få dagpenge, hvis man ikke har ferieoptjening fra anden arbejdsgiver. Du skal gøre opmærksom på, at du er ramt af en ”kollektiv ferielukning”. Den kollektive ferie er på alle skolerne ugerne 27, 28, 29, 30 og 42.

Ved andre ansættelsestidspunkter end 1. august gælder andre perioder,

Du skal melde dig ledig første dag i den ferieperiode, du vil have udbetalt dagpenge for.

Op til ferierne orienterer dlf/a i medlemsbladet folkeskolen.

Hvis du har skiftet arbejdsgiver, vil du i april måned året efter modtage et feriekort fra din tidligere arbejdsgiver.

Du er velkommen til at kontakte kredsen, hvis du har spørgsmål om din ferie.

Læs mere her:

Løn og vilkår i ferien for nyuddannede og nyansatte

Med venlig hilsen

Herlev Lærerforening

Emner

Målgruppe