Nyheder fra kredsen

Hvad gør jeg hvis.....?

 • Jeg bliver afskediget

  Afsked og forflyttelse

  Dit job kan blive afsluttet på forskellige måder. Det er derfor vigtigt, du ved, hvordan du er stillet, hvis arbejdsgiveren vil opsige dig. Kontakt Herlev Lærerforening, så snart du føler dit job truet.

  Herlev Lærerforening hjælper dig, når truslen hænger over dit hoved. Selv om vi ikke kan forhindre, at du bliver afskediget, kan vi være dig til nytte alligevel.

 • Der er et barn på vej

  Om barsel, omsorgsdage og når børnene bliver syge

  Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov. Desuden er det blandt andet vigtigt, at:

  •du som kommende mor giver din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder senest 3 måneder før forventet fødsel.

  •du har som kommende mor ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel.

  Kontakt Herlev Lærerforening og få hjælp til at planlægge orloven.

  Som offentligt ansat har du ret til fravær med løn i to dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

  Ved børns sygdom eller ulykke har du ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at du er til stede øjeblikkeligt.

   

 • Jeg overvejer at gå på pension

  Jeg har den sidste tid tænkt over, om det er nu jeg skal gå på pension?

  Er du tjenestemand? så kan du ringe til Herlev Lærerforening. Du har sikkert allerede været i kontakt med Annette, som har kigget på dine oplysninger. 

  Er du overenskomstansat? Så skal du ringe til Lærernes Pension - vi må ikke rådgive overenskomstansatte i pensionsspørgsmål. Kontakt Lærernes pension på tlf.: 70216131 eller brug deres hjemmeside Du finder et link lidt længere nede på siden.

 • Jeg har et spørgsmål til kredsen
  Kontakt til kredsen

  Hvordan kontakter jeg HerlevLærerforening?                                                            

  Du kan ringe til os på tlf.: 44949750 eller sende os en mail på 023@dlf.org. Vi forsøger, at besvare indgående mails så hurtigt som muligt og inden for 5 arbejdsdage.
  Du er også velkommen til, at komme forbi kredsen på adressen: Herlevgårdsvej 32A, 2730 Herlev. Grundet mødeaktivitet m.m. kan vi ikke altid love, at den sagsbehandler du skal tale med, er tilstede på kontoret. Så ring evt. først, tal med den der har kontorvagten og hør hvad der er nemmest for DIG - som medlem.

 • Jeg bliver syg i ferien
  Hvis du bliver syg i ferien

  se mere her

   

 • Jeg er nyansat eller har ikke optjent fuld ferie
  Ferieregler for nyuddannede eller ved jobskifte

  Kære medlem

  Hvis du ikke har optjent ferie i Herlev Kommune fordi du er nyuddannet eller har skiftet job fra en anden arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at du ikke får løn i ferien.

  Klik her for mere information

Spørg om.....

Efterløn, dagpenge, ledighed 
Lærernes A-Kasse

 

Tlf.: 70 10 00 18 

Spørg om....

Pension 

 

Lærernes pension

 

Tlf.: 70 21 61 31

Spørg om...

Forsikring 

 

Lærerstandens Brandforsikring

 

Tlf.: 33 11 77 55

Spørg om...

Ledige stillinger

 

Lærerjob

 

Tlf.: 44 52 70 00

Sinaturhoteller

Sinaturhoteller

Benyt dig af Danmarks Lærerforenings seks konferencehoteller til konference, kursus eller ferie

Yderligere medlemsfordele

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring

Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har i forbindelse med din ansættelse

Medlemslån

Medlemslån

Som medlem kan du ansøge om et fordelagtigt medlemslån og låne op til 200.000 kr. Lige nu er renten 5,15 pct. p.a.

Feriehuse

Feriehuse

DLF disponerer over seks feriehuse, som kan lejes af medlemmer og ansatte