Om HLF Kredskontoret

Kredsstyrelsen

Her kan du se medlemmerne af kredsstyrelsen

Jens Lunden

Formand for Herlev lærerforening

 

Rikke Enemark

Næstformand for Herlev Lærerforening

TR på Gl. Hjortespring skole

 

Torben Nielsen

Kredstyrelsesmedlem

 

Lisbeth Bøttcher

Kredstyrelsesmedlem

TR på Herlev Byskole

 

Anne Marie Eskildsen

Kredstyrelses medlem

Kassér i Herlev lærerforening

 

Lene Jakobsen

TR på Lindehøjskolen

 

Kathrine Bladt

TR på Kildegårdskolen

 

Steen Graakjær

TR-Supp på Kildegårdskolen

 

Janne Linderod

TR-supp på Herlev Byskole