Medlem Pensionister

Medlemsfordele

Pensionister, fraktion 4 i Danmarks Lærerforening, har mange fordele af medlemskabet.

Som medlem af DLF har du fordele som:

- Mulighed for deltagelse i et af de 4 årlige seniorkurser.

- Mulighed for deltagelse i Nordisk Pensionisttræf – DLF giver et tilskud på 1400 kr.

- Medlemsbladet Folkeskolen tilsendt hver 14.dag.

- Mulighed for at leje foreningens sommerhuse og ferielejligheder til nedsat pris.

- Mulighed for ophold på foreningens kursusejendomme (Sinatur) til nedsat pris.

- Fastholdelse af medlemskab af Gruppeliv til 70 år.

- Mulighed for lån i Tjenestemændenes Låneforening.

- Udlejningsboligerne i Teglgården ved Middelfart.

- Mulighed for at blive medlem hos Forbrugsforeningen.

- Oprette en rentefordelsagtig konto i Lån og Spar.

- Betale drift og administration af Danmarks Lærerforening.

- Man bliver automatisk kontingentfri 12 år efter sin folkepensionsalder.

 

Lokalt giver medlemskabet mulighed for deltagelse i de lokale kredsarrangementer for pensionister og kredsens generalforsamling

- Kredsens pensionister vælger 2 repræsentanter til Pensionistforum (FKS). 

  Pensionistforum vælger 4 årsmøderepræsentanter.

- Der afholdes årsmøde som døgnmøde med deltagelse af de 44 årsmødedeltagere, de

  10 kongresdelegerede og hovedstyrelsesmedlemmet.

- Valgret og valgbarhed i det lokale arbejde.

 

Fagpolitisk er du udover ved tilknytning til din kreds, der giver vejledning om pensionsforhold o.lign., repræsenteret ved

- Et hovedstyrelsesmedlem, der er FU-medlem i Lærernes Centralorganisation.

- Indflydelse på DLF’s og LC’s udspil ved CFU-forhandlinger med finansministeriet.

- 10 delegerede fra fraktion 4 til kongresser.

 

Men først og fremmest er du også, efter du er gået på pension/efterløn, med i et solidarisk fællesskab med såvel aktive som pensionerede kolleger.