Ferieregler for nyuddannede eller ved jobskifte

Hvis du ikke har optjent ferie i Herlev Kommune fordi du er nyuddannet eller har skiftet job fra en anden arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at du ikke får løn i ferien.

Dette gælder også hvis du blev ansat sidste år.

Optjening af ferie sker i et kalenderår – som går fra 1. januar til 31. december.

Den optjente ferie afholdes i et ferieår – som går fra 1. maj det efterfølgende år til 30. april.

Er du ansat i Herlev Kommune pr. 1. januar 2016 eller senere har du ikke optjent ferie til afholdelse med løn i indeværende ferieår.

Hvis du er nyuddannet eller ikke har ferieoptjening fra anden arbejdsgiver (fra kalenderåret 2015) kan du melde dig ledig i a-kassen og få dagpenge. Du skal gøre opmærksom på, at du er ramt af en ”kollektiv ferielukning”. Den kollektive ferie er på alle skolerne ugerne 27, 28, 29, 30 og 42.

Du skal melde dig ledig første dag i ferien.

Har du ikke været ansat i Herlev Kommune i hele 2015 vil du kun have optjent noget ferie til afholdelse med løn i indeværende ferieår. Du vil få et løntræk for den ferieperiode du ikke har optjent til.

Hvis du ikke har ferieoptjening fra anden arbejdsgiver i starten af 2015 kan du melde dig ledig i a-kassen og få dagpenge. Du skal gøre opmærksom på, at du er ramt af en ”kollektiv ferielukning”. Den kollektive ferie er på alle skolerne ugerne 27, 28, 29, 30 og 42.

Du skal melde dig ledig første dag i ferien.

Op til ferierne orienterer dlf/a i medlemsbladet folkeskolen.

Hvis du har skiftet arbejdsgiver, vil du i april måned året efter modtage et feriekort fra din tidligere arbejdsgiver.

Læs mere her

Emner

Målgruppe