Sygdom under ferie

Hvis du bliver syg i din ferie, skal du melde dig syg til egen skole, udfra de retningslinjer skolen har meldt ud. (Normalt på skolens intra)

Du kan få erstatningsferie for den periode, du har været sygemeldt.

Det gælder dog ikke de 5 første dage af sygemeldingen – og kun for den periode der er kollektiv ferie.

Kildegårdskolen, Lindehøjskolen og Herlev Byskole har meldt kollektiv ferie i ugerne 27, 28, 29 og 30.

Gl. Hjortespringskole har meldt kollektiv ferie fra og med torsdag d. 4. juli - til og med onsdag d. 31. juli.

Skolerne kan kræve, at der indhentes lægeerklæring for at dokumentere sygemeldingen.

Hvis du er sygemeldt inden ferien - og stadig er sygemeldt når ferien begynder – kan du få erstatningsferie for hele perioden du har været sygemeldt i den kollektive ferie.

Husk at raskmelde dig, når du bliver rask.

Emner

Målgruppe