Genåbning af folkeskolen

Dlf
Genåbning af folkeskolen onsdag d. 15. april

På gårsdagens pressemøde meddelte statsministeren at daginstitutioner og skoler skal åbne næste onsdag d. 15. april.
Åbningen gælder for elever i 0. til 5. klasse medens elever i 6. - 10. klasse fortsat skal fjernundervises. Senere er det kommet frem, at specialskoler åbner helt for alle klassetrin. 
Det giver naturligt en række spørgsmål og rejser nogle bekymringer, der skal findes svar på inden åbning af skolerne.

I dag er der forhandlinger i folketinget om nogle af spørgsmålene og vi har fået at vide at DLF og KL i dag vil drøfte situationen.

Jeg har været i kontakt med Centerchefen og vi er enige om at være i tæt dialog - og det skal der også være mellem skoleledelserne, TR, AMR og lærerne for at finde løsninger på hvordan genåbningen kan finde sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt sted.

I eftermiddag holder vi TR møde om situationen, hvor vi vil konkretisere nogle af de mange spørgsmål der skal afklares.

Vi afventer også resultatet af dagens forhandlinger og sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger.

Emner

Målgruppe