Særlig feriegodtgørelse 2020

Feriegodtgoerelse
Mindre i særlig feriegodtgørelse

På lønsedlen for april måned har i som sædvanlig fået udbetalt særlig feriegodtgørelse.

Pga. den nye ferielov, med samtidighedsferie, indfrysning i overgangsperioden m.m., står udbetalingen på en ny måde på lønsedlen.

For en nærmere forklaring og et eksempel på en udregning - tryk her

Emner

Målgruppe