Sygdom under ferie

Sygdom Under Ferie

Hvis du bliver syg i din ferie, skal du melde dig syg til egen skole, udfra de retningslinjer skolen har meldt ud.

Du kan få erstatningsferie for den periode, du har været sygemeldt.

Det gælder dog ikke de 5 første dage af sygemeldingen – og kun for den periode der er kollektiv ferie.

Kildegårdskolen og Gl. Hjortespringskole har varslet ferie i ugerne: 27-28-29

Herlev Byskole og Lindehøjskolen har varslet ferie i ugerne: 28-29-30

Skolerne kan kræve, at der indhentes lægeerklæring for at dokumentere sygemeldingen.

Hvis du er sygemeldt inden ferien - og stadig er sygemeldt når ferien begynder – kan du få erstatningsferie for hele perioden du har været sygemeldt i den kollektive ferie.

Husk at raskmelde dig, når du bliver rask.

Emner

Målgruppe