Fagkurser for børnehaveklasseledere samt i samfundsfag og kristendom

Fagkurser Bhkl Samfundsfag Og Kristendomskundskab
Nye fagkurser i skoleåret 2023/2024 (samfundsfag, kristendom og børnehaveklasseledere)

Foreningen tilbyder nye fagkurser i kommende skoleår 2023/24 muliggjort af en bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Bevillingen på ca. 14 mio. udmøntes fra 2022-2024 i en række fagkurser, som har til formål at give erfarne faglærere og børnehaveklasseledere ny viden og inspiration inden for deres fag.

I kommende skoleår 2023/24 afholdes der fagkurser i samfundsfag, kristendomskundskab og for børnehaveklasseledere. Kurserne udbydes med et hold af undervisere fra Københavns Professionshøjskole, VIA University College samt UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Kurserne for børnehaveklasseledere afholdes som 3-dags internat, mens fagkurserne for samfundsfag og kristendomskundskab afholdes som 2-dags internat. Kurserne afholdes på fem regionalt placerede højskoler. 

Tilmelding
Tilmelding til kurserne foregår på Min Side under menupunktet ’Arrangementer’. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Deltagelse inkl. overnatning og forplejning på fagkurserne er gratis. Der skal dog betales et tilmeldingsgebyr på 300 kr. af skolen. Der ydes ikke refusion for transport og eventuel vikardækning.

Der kan findes mere information –herunder datoer og placeringer for kurserne – på DLF’s hjemmeside.

Har du spørgsmål til fagkurserne eller tilmelding, kan du henvende dig til Danmarks Lærerforening på fagkurser@dlf.org.

Emner

Målgruppe