God sommer

Sommer 2024
Kære alle kolleger i Herlev skolevæsen

Vejen derhen kan være lang, men nu er den her:

SOMMERFERIEN. 

Det har igen i år været et spændende og begivenhedsrigt år i den lille forening, med hovedstyrelsesvalg og forhandlinger om OK24. Sidstnævnte med en flot stemmeprocent fra os i Herlev.

Lokalt i kommunen har der være fuld fart på implementeringen af den nye centerstruktur, bygning og ibrugtagning af div. rådhuse, styregruppemøder i forbindelse med "Sammen om skolen", øget fokus i MED-udvalg på hændelser og arbejdsskader, som vi forventer at komme igang med for alvor i kommende skoleår, og meget mere. 

Ude på skolerne har der været travlt - med elever, forældre, fag, kolleger, ledelser, eksterne samarbejdspartnere, oprydning, omstrukturering, nye tiltag, kompetenceudvikling, sidemandsoplæring, mentorordninger, praktikanter, pædagogiske læringsfællesskaber, loops, mellemformer og arbejde i alle mulige andre andre former. For lærerlivet er mangfoldigt og.........dødtravlt.

I ønskes derfor alle en god og velfortjent sommerferie.

Lige efter sommerferien fejrer vi dlf's 150 års jubilæum sammen med jer, og vi inviterer til vores efterhånden traditionelle "opstartsgrill" fredag i uge 32.

Kredskontoret holder lukket i perioden 8. juli til 2. august. Hvis du har brug for at komme i kontakt med os så send en mail til 023@dlf.org.

Skolerne holder kollektiv ferie i ugerne 28-29-30. 

Hvis du bliver syg, inden din ferie begynder, skal du melde dig syg på første feriedag efter de lokale regler. Det vil som regel betyde, at du skal give besked senest ved arbejdsdagens start. Så har du ret til erstatningsferie de dage, som du er syg i ferien.

Hvis du bliver syg i din ferie, har du mulighed for at få erstatningsferie. Du skal straks melde dig syg efter de lokale regler og gerne dokumenterbart fx på mail. Dernæst skal du selv indhente en lægeerklæring for egen regning. De første fem dages sygdom hvert ferieår erstattes ikke, da det er karensdage. 

Mvh. HLF - Jens Lunden

Emner

Målgruppe