Medlem Arrangementer

Generalforsamling i Herlev lærerforening, Kreds 023

Der afholdes generalforsamling i Herlev lærerforening onsdag d. 15. marts 2023 kl. 16.00 i Herlev Medborgerhus.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herlev Lærerforening.

Onsdag d. 15. marts kl. 16 – 18 i Herlev Medborgerhus

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer

6. Budget og fastsættelse af kontingent

7. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes senest 1. marts 2023 på 023@dlf.org

Mvh. Kredsstyrelsen

Tilmelding til spisningen efter generalforsamlingen:

  • Medlemmer på skolerne og PPR – til TR senest fredag d. 3. marts
  • Øvrige medlemmer/pensionister til kredskontoret på mail 023@dlf.org senest mandag d. 6. marts kl. 12.

Tidligere beretninger, referater m.m.

For at se beretninger, referater m.m. fra tidligere generalforsamlinger viderestilles du til Dlfinsite via dette link

Dokumenterne ligger under overskriften "Kredsfiler"

Vejledning i at logge på dlfinsite findes her