Medlem Barsel og omsorg

Barselsorlov

Barsel lb
Folketinget har d. 3. marts 2022 vedtaget nye regler for barselsorlov, som skal gælde for forældre til børn født eller modtaget d. 2. august 2022 eller senere.at kontakte HLF med alle former for spørgsmål.

De nye regler 

De nye orlovsregler er vedtaget som følge af implementering af et EU-direktiv (orlovsdirektivet), som bl.a. fastsætter 9 ugers øremærket orlov på dagpenge til begge forældre. Direktivet og loven er vedtaget med henblik på at skabe øget ligestilling mellem forældrene.

Hvad er nyt?

En ny orlovsmodel som betyder, at forældrene fremover vil have en individuel ret til 24 ugers orlov på dagpenge efter fødsel/modtagelse af barnet. Det nye i denne model er bl.a., at udgangspunktet er ændret til en ligelig fordeling af orloven mellem forældrene.

Modellen rummer også fleksibilitet til familierne, sådan at forældrene kan vælge at overdrage en del af deres orlov til den anden forælder. Begge forældre har efter fødsel 2 ugers øremærket orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder og for lønmodtagere gælder derudover, at ekstra 9 ugers orlov er øremærket.  

For forældre som begge er lønmodtagere, vil fordelingen af barselsdagpenge efter fødsel se således ud:

  • Forældrene har hver 11 uger (2+9) som er øremærket den enkelte og som derfor ikke kan overdrages. De 2 uger skal afholdes efter fødsel/modtagelse og de 9 uger skal afvikles inden for det første år.

  • Forældrene har herudover hver 13 ugers orlov, som i udgangspunktet kan overdrages til den anden forælder. Ugerne kan udskydes og afvikles frem til barnet bliver ni år.

Nye varslingsfrister

Med de nye regler ændres flere af varslingsfristerne i barselsloven. 

Du kan se de vigtigste ændringer i skemaet nedenfor. Adoptanter skal i videst muligt omfang iagttage de samme varslingsfrister.