Medlem Barsel og omsorg

Barselsorlov

Barsel lb
Barselsorloven kan sammensættes på mange forkellige måder og kan derfor virke uoverskuelig. Til højre er den forsøgt illustreret i oversigtsform. Herunder kan I læse lidt mere om, hvad I skal huske. Ellers er I velkomne til at kontakte HLF med alle former for spørgsmål.

Giv lederen besked

Som kommende mor skal du give din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder senest 3 måneder før forventet fødsel.

Lederen skal have besked om hvordan I holder den samlede orlov senest 8 uger efter fødslen.

Orlov før fødsel

Som kommende mor har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Orlov efter fødsel - kontakt din kreds for yderligere information

Efter fødslen har I som forældre ret til orlov med fulde dagpenge i 48 uger, heraf kan op til 35 uger være med sædvanlig løn. Kig på oversigten ude til højre, og/eller kontakt HLF

Mulighed for ændrede kontingentvilkår

Når du skal på barsel uden sædvanlig løn, er der mulighed for enten nedsat kontingent eller kontingentfritagelse. Kontakt din lokale kreds eller læs mere ved at følge linket om ændrede kontingentvilkår til højre.