Sommerhilsen 2021

Sommer2021
Kære kolleger

Endnu et skoleår nærmer sig sin afslutning – og hvilket et! Vi skal vel tilbage til sommeren 2013, for at kunne beskrive et tilnærmelsesvis ligeså mærkeligt skoleår, som det vi langsomt lægger bag os?

Coronaen har kastet sin skygge på hele samfundet og ikke mindst børnenes skolegang og dermed vores arbejdsvilkår, og selvom vi kunne trække på erfaringerne fra sidste år, har vi alle halset efter sygdommens luner og regeringens reaktioner. Det var været besværligt, udfordrende og tidskrævende – på alle niveauer! Lad os håbe på bedre tider efter en velfortjent sommerferie.

Heldigvis har vi medvirket til at der allerede fra skoleårets start bliver kortere skoledage for kommunens skolebørn, ved at omlægge noget af usu-tiden til to-lærertimer! Det betyder, at langt de fleste af jer vil opleve, at gå til undervisning med mere end én lærer i lokalet! Det håber vi vil bidrage til at højne trivslen såvel blandt eleverne som i jeres arbejdsliv. Vi håber også, at det vil være med til at I føler, at I kan lykkes med den store og nogle gange udefinerbare opgave det er, at undervise børn i livet!

Et par aftaler, der er blevet landet siden sidste sommer er den landsdækkende A20 og  vores egen lokale arbejdstidsaftale. Hvad sidstnævnte angår, så blev vi ret hurtigt enige med modparten i, at vi skulle gå efter en forlængelse af den nuværende aftale, indeholdende de vigtigste elementer fra A20 om bl.a. samarbejde og inddragelse i skoleårets planlægning. Vi præsenterede aftalen på faglig klub møder i foråret og kommer sammen med skolelederforeningen rundt og præsenterer den igen i uge 31.

I uge 31, skydes der også gang i arbejdet med den nye udviklingsplan for skolerne i Herlev kommune. Vi ser meget frem til, at den brede inddragelse af lærerne i arbejdet kan give et skolevæsen med større frihed til en udvikling, der er præget af jeres professionelle dømmekraft.

Skulle man være så uheldig at få brug for hjælp i forbindelse med sygdom i ferien, kan I muligvis få hjælp via dette link:

Sygdom under ferie

Ellers er I velkomne til at kontakte os. Kontoret holder godt nok lukket fra mandag d. 5. juli til fredag d. 30. juli – begge dage incl. Men I kan altid sende en mail til 023@dlf.org eller indtale en besked på telefonsvareren på 44 94 97 50. Begge dele vil nemlig blive checket dagligt.

I må have en god og velfortjent sommerferie. Pas på jer selv og vær opmærksom på reglerne der er tilsendt skolerne, hvis i rejser til orange og røde områder. Vi ses i uge 31.

Med de sommerligste hilsner - HLF

Emner

Målgruppe